شعار سال
شنبه 02 تیر 1403

ذیحسابی  و اداره کل امور مالی  

 

- نظارت  بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات

- نظارت  بر حفظ اسناد مالی ٬ سپرده ها٬   ضمانت نامه و اوراق بهادار

 - نگهداری  حساب اموال دولتی و نظارت براموال مزبور از طریق کنترل امنای اموال

- اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی

- انجام امور مربوط به افتتاح حسابهای بانکی سازمان و مسدود نمودن آنها در صورت نیاز

- اخذ وجه از خزانه براساس تخصیص های دریافتی در چارچوب موافقتنامه ها و ابلاغ به استانها برابر قوانین و مقررات

- بررسی و  رسیدگی  اسناد مالی و تطبیق آن با قوانین و مقررات و ثبت و نگهداری تضمینات لازم

-تامین اعتبار کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته جاری ، عمرانی و

-پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستقر ، دیون و سایر تعهدات وزارتخانه برطبق قوانین و مقررات مربوط

 

 

- ثبت و نگهداری حسابهای مالی و ارتباط با سایر ارگانها و دستگاههای اجرایی در چار چوب قوانین و مقررات

- رسیدگی ٬ نظارت و کنترل انبار گردانی ها در پایان سال مالی و نظارت بر صورتحسابهای اموال ستاد

- اعزام کارشناسان مالی به ادارات کل استانها و رسیدگی به دفاتر ذیحساب و عاملین ذیحساب به منظور نظارت برحسن اجرای عملیات مالی ٬ اموال و سایر منابع

- نظارت بر تهیه گزارشهای مالی دوره ای جهت ارائه به  مراجع ذیربط

- وصول سپرده ها و ارسال آن به حسابهای مربوطه در خزانه و نگهداری حساب آنها تا زمان استرداد به ذینفع

- همکاری با دستگاههای نظارتی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات

- نظارت بر بایگانی کامل و صحیح اسناد و مکاتبات امور مالی

- نظارت براجرای صحیح قراردادها برابر مفاد آنها در هنگام پرداخت مطابق ضوابط

- نظارت بر پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت مطابق قوانین و مقررات مربوطه

- تائید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنها توسط سازمان و نظارت بر تحویل و تحول آنان

- پرداخت تنخواه گردان به مأمورینی که از طرف دستگاه اجرایی برابر قوانین و مقررات مجاز به دریافت
تنخواه گردان پرداخت هستند

- نظارت برحسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال در چار چوب قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه

- نظارت بر ثبت و ضبط سرفصلهای حسابداری مربوط به  وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری مطابق قوانین و مقررات

- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست سازمان و معاون اداری و پشتیبانی درچارچوب قوانین و مقررات

.

 

 

عناوین منشور اخلاقی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    عمل به احکام و موازین دینی و اصول اخلاقی

2-   رعایت قوانین و مقررات

3-  ایجاد و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانون گرایی

4-   رعایت اصل احترام متقابل

5-    رعایت حریم خصوصی افراد در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان

6-   تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

7-  بهره مندی از نگرش کلان جهت برنامه ریزی متناسب با سیاستهای سازمان

8-  توجه لازم به اصول دقت ، صحت ، سرعت و امنیت

9-   تلاش در راه اثر گذاری ذیحسابی ، تصمیم سازی و پاسخگویی لازم

10-  رعایت اصل راز داری در اسناد و مدارک مالی

 

 

 


عناوین برنامه مسیر ارتقای شغلی

 

 

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    شایسته سالاری

2-   اولویت دادن به کارکنان شاغل در ذیحسابی

3-  رعایت اصل رقابت در خلاقیت و مهارتها

4-    ارجحیت در دانش و تجربه

5-   اهمیت تحصیلات دانشگاهی مرتبط

6-   لحاظ کردن امتیازات ویژه اقدامات برتر ، پیشنهادهای کاربردی و عناوین نمونه

 

 

 

عناوین برنامه راهبردی منابع انسانی

 

 

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

1-    ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان

2-   برقراری محیط کاری آرام ، صمیمی و دور از تنش

3-   ایجاد انگیزه برای خلاقیت و نوآوری

4-   تعیین برنامه مسیر ارتقای شغلی و پیشرفت

5-   احترام متقابل به شخصیت افراد

6-   توجه به سلامت روحی و جسمی کارکنان

7-  برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز و اردوهای خانوادگی

8-  برنامه کاری منطبق با شرایط زمانی و روحی افراد

9-    تشویق کارمند با اهمیت دادن به عقاید و کارایی شخص

10-  پرداخت پاداش منصفانه و رقابتی به صورت شفاف

11-  حمایت از کارکنان جهت جبران اشتباهات احتمالی و افزایش اعتماد به نفس آنها .

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب